Gabinet dermatologiczny

Już od epoki starożytnej schorzenia skórne były przedmiotem zainteresowania lekarzy. Historia pokazuje, że stały się one przedmiotem dociekań medyków greckich i rzymskich. Rozprzestrzenianie się trądu i dżumy spowodowało duże zainteresowanie zmianami skórnymi. Wczesne wykrycie zmian występujących w ostrych chorobach zakaźnych mogło decydować o losach całej społeczności.

Niestety przez stulecia nie wyodrębniono dermatologii jako oddzielnej nauki o chorobach skórnych. Dopiero narodziny anatomii patologicznej i zastosowanie mikroskopu otworzyło drogę nowoczesnej dermatologii.

W rozwoju polskiej dermatologii ogromną rolę odegrał  „Przegląd Chorób Skórnych i Wenerycznych”- czasopismo założone w 1906 roku. W lutym 1920 roku powstało Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTD) z siedzibą w Warszawie.

Dziś dobry lekarz dermatolog potrafi pomóc pacjentowi w wielu problemach – to co widzimy na skórze ma często głębsze podłoże (np. hormonalne). Dzięki ogromnej wiedzy lekarzy dermatologów możemy leczyć nie tylko zmiany skórne, ale także szybciej zauważać inne dysfunkcje naszego organizmu, które najpierw obrazują się na zewnątrz.

Umów się na wizytę